Συνδεσιμότητα

Εξωτερικό περίβλημα NVMe

κενή

Εξωτερικό περίβλημα 2,5 ιντσών

κενή

Εξωτερικό περίβλημα 3,5 ιντσών

κενή

Σταθμός σύνδεσης σκληρού δίσκου

κενή

Διανομέας USB

κενή

Εξαρτήματα USB

κενή

Συσκευή ανάγνωσης καρτών

κενή