EW3161 Nie można sparować klawiatury Bluetooth w systemie Windows 10, system operacyjny prosi o podanie kodu dostępuNie można sparować klawiatury Bluetooth w systemie Windows 10, system operacyjny prosi o podanie kodu dostępu

W niektórych przypadkach system Windows może nie generować kodu dostępu, mimo że system operacyjny jest odpowiedzialny za generowanie kodu dostępu. Wreszcie, klawiatura pozwala na kontrolowanie całego komputera, w przeciwieństwie do, powiedzmy, zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Poniżej 2 metody pomyślnego parowania klawiatury Bluetooth w systemie Microsoft Windows10.

Metoda 1: 

Kliknij ikonę poniżej, aby pobrać Skrót, który przeniesie Cię prosto do "Panel sterowania Komponenty Urządzenia i drukarki" w celu dodania urządzenia ("Dodaj urządzenie").

Control_Panel_Shortcut.png ←click me!

Ważne jest, aby skrót był umieszczony na Pulpicie i z niego wykonywany. W każdym innym przypadku nadal możesz napotkać wspomniany wyżej problem.

Add_Device_Shortcut_to_Desktop.png

Skopiuj Skrót w kierunku Pulpitu, jak pokazano na obrazku powyżej i kliknij na niego dwukrotnie (z poziomu Pulpitu). Otworzy się poniższe okno (upewnij się, że klawiatura jest włączona), teraz naciśnij na pół sekundy przycisk connect na dole klawiatury i kliknij na "Dodaj urządzenie".

Config_Panel_1.png

Wybierz klawiaturę Bluetooth, jak pokazano na poniższym rysunku.

Config_Panel_2.png

Kliknij na "Next".

Config_Panel_3.png

Wprowadź powyższy kod dostępu na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisz Enter. Klawiatura Bluetooth, jest teraz pomyślnie podłączona.

Metoda 2:

Możliwe jest również, że system operacyjny Microsoft nie generuje kodu, ale pojawia się niebieski link pod pustym polem, który należy kliknąć, aby nadal generować kod dostępu. Poniżej znajduje się przykładowy obraz tego.

Config_Panel_5.png

Poniższe okno zostanie w końcu wyświetlone po wszystkim, po kliknięciu na tekst "Or try entering a passcode on it.".

Config_Panel_3.png

Wpisz ten kod na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisz Enter. Również klawiatura Bluetooth jest teraz pomyślnie podłączona.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Prześlij swoją prośbę