EW3168 A S W D Keys in Windows are swapped with arrow keys

Ten artykuł nie jest dostępny w twoim języku. Oryginalny język źródłowy jest pokazany poniżej.

When your ASWD keys functions as arrow keys, you can fix this by pressing the following keys :

Press simultaneously the Fn + W keys.

Now the keys should have their normal function.

 

PL3350_Switch_asdw_and_arrow_keys_UK.jpg

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Prześlij swoją prośbę