EW9828 network connection issues when using MS Teams

Ten artykuł nie jest dostępny w twoim języku. Oryginalny język źródłowy jest pokazany poniżej.

When using Microsoft Teams, the network connection disconnects. 

If you are experiencing this issue, then you can download the driver update below. 

 

Download drivers for Windows :

Realtek USB Win10

 

Download drivers for Mac OS :

Realtek USB MAC 10.8

Realtek USB MAC 10.9 to 10.15

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Prześlij swoją prośbę