EW3164 Jag kan inte koppla ihop mitt Bluetooth-tangentbord i Windows 10, operativsystemet ber om en lösenkod

I vissa fall genererar Windows ingen åtkomstkod, trots att operativsystemet ansvarar för att generera en åtkomstkod. Slutligen kan man med ett tangentbord styra hela datorn, till skillnad från t.ex. ett Bluetooth-headset. Nedan följer 2 metoder för att framgångsrikt para ihop ett Bluetooth-tangentbord i Microsoft Windows10.

Metod 1:

Klicka på ikonen nedan för att ladda ner en genväg som tar dig direkt till "Control Panel Components\Devices and Printers" för att lägga till en enhet ("Add a Device").

Control_Panel_Shortcut.png ←click me!

Det är viktigt att genvägen placeras på skrivbordet och att den körs från skrivbordet. I alla andra fall kan du fortfarande stöta på det problem som nämns ovan.

Add_Device_Shortcut_to_Desktop.png

Kopiera genvägen till skrivbordet, enligt bilden ovan, och dubbelklicka på den (från skrivbordet). Fönstret nedan öppnas (se till att tangentbordet är på), tryck nu på anslutningsknappen längst ner på tangentbordet i en halv sekund och klicka på "Add a device".

Config_Panel_1.png

Välj Bluetooth-tangentbordet enligt bilden nedan.

Config_Panel_2.png

Klicka på "Nästa".

Config_Panel_3.png

Ange ovanstående åtkomstkod på tangentbordet och tryck sedan på Enter. Bluetooth-tangentbordet är nu anslutet.

Metod 2:

Det är också möjligt att Microsofts operativsystem inte genererar en kod utan visar en blå länk under ett tomt fält som man måste klicka på för att ändå generera en åtkomstkod. Nedan finns en exempelbild på detta.

Config_Panel_5.png

Fönstret nedan kommer till slut att visas efter att du har klickat på texten "Or try entering a passcode on it.".

Config_Panel_3.png

Ange denna kod på tangentbordet och tryck sedan på Enter. Bluetooth-tangentbordet är nu också anslutet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Skicka in en förfrågan